NIEUWS
2019 @ Gerard van der Boor | WBCV

Open Monumentendag 2019

Het landelijke thema voor 2019 is 'Plekken van plezier'.

Op zaterdag 14 september 2019 staan wij weer met een stand in Cultuurcentrum vanBeresteyn. We delen dan weer o.a. de Winkler Prins Route (een wandeling door het centrum van Veendam) en het Informatieboekje van de gemeente uit. Ook zullen we weer een stand met foto’s van oud-Veendam inrichten. Wandelingen onder begeleiding van een gids staan ook weer op het programma. Meer informatie in de media en op deze website.

Inspraaktraject Ontwerp-Woonvisie

2019-2023 gemeente Veendam

In de afgelopen maanden is de gemeente Veendam bezig geweest om een nieuwe woonvisie te schrijven. Hiertoe heeft er op 5 september 2018 een woondialoog plaatsgevonden. Ontwerp-woonvisie. De opmerkingen tijdens de woondialoog gecombineerd met de eerste reactie van de gemeenteraad op het naar aanleiding hiervan opgestelde concept van de woonvisie hebben geleid tot deze Ontwerp- Woonvisie 2019-2023 dd. 7 maart 2019. lnspraak ontwerp-woonvisie. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de ontwerp-woonvisie en een eventuele zienswijze te geven. De ontwerp- woonvisie is tijdens openingstijden in te zien in het gemeentehuis. Daarnaast is het te raadplegen via www.veendam.nl. Tot 6 mei 2019 kunnen zienswijzen schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Zienswijzen kunt u ook online met een webformulier indienen via de gemeentelijke website. Vragen? Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer R. Plat van het team Omgevingsbeleid en Ontwikkeling. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0598-652222 of per e-mail remco.plat@dekompanjie.nl Ontwerp-Woonvisie 2019-2023 gemeente Veendam.

Agenda

Zaterdag 14 september 2019 Open Monumentendag
Het beeld L’Incontro (De Ontmoeting) Op de achtergrond rechts het stations-gebouw van de Museumspoorlijn STAR, een rijksmonument en links de Jonkerhal, een overslagloods die getransformeerd is tot busstation.
Molenstreek
“Moeder en kind, kijkend naar optocht”  Martin den Hollander