WELKOM
2019 @ Gerard van der Boor | WBCV

Wijk- en Buurtbeheer Centrum Veendam

Het wijk- en buurtbeheer heeft als doel de leefbaarheid van de woonomgeving te verbeteren (wijkgericht werken). Het WBCV (Wijk- en Buurtbeheer Centrum Veendam) heeft als vaste gesprekpartners de gemeente Veendam, de verhuurder Acantus, de wijkagent en welzijnsinstelling Compaen. Daarnaast zijn er, indien nodig, gesprekken met anderen. Het WBCV is geparticipeerd in het Wijkgericht Werken van de gemeente Veendam. Het WBCV fungeert hier als Beheerteam en als Wijkteam, naast het Binnenstads-team welke ook als Wijkteam fungeert. In de wijk Centrum is het voortdurend zoeken naar de wijze waarop afstemming over ontwikkelingen het best kan worden gerealiseerd. Het Binnenstadsteam is officieel het wijkteam Centrum. De onderwerpen die in andere wijken in het wijkteam worden besproken, worden in het Centrum voornamelijk in het WBCV overleg besproken. Het WBCV is in het Binnenstads-team afgevaardigd. Het WBCV organiseert ook activiteiten, bv. de buitenspeeldag, etc. Het gebied waar het WBCV werkzaam is omvat de wijken Centrum (incl. de buurten Havenbuurt, Tuss’n Baide Daipen, Tussen Spoor en Water, Stationsbuurt en Stationspark) en plan Zuid.
Museumplein
Museumspoorlijn STAR, Parrallelweg