Home Contact
© Gerard van der Boor
Home.

Contact.

Wijk- en Buurtbeheer Centrum Veendam
WBCV

Het Wijk- en Buurtbeheer Centrum Veendam

Het wijk- en buurtbeheer heeft als doel de leefbaarheid van de woonomgeving te verbeteren (wijkgericht werken). Het WBCV (Wijk- en Buurtbeheer Centrum Veendam) heeft als vaste gesprekpartners de gemeente Veendam, de verhuurder Acantus, de wijkagent en welzijnsinstelling Compaen. Daarnaast zijn er, indien nodig, gesprekken met anderen.
Het WBCV is geparticipeerd in het Wijkgericht Werken van de gemeente Veendam. Het WBCV fungeert hier als Beheerteam en als Wijkteam, naast het Binnenstadsteam welke ook als Wijkteam fungeert. In de wijk Centrum is het voortdurend zoeken naar de wijze waarop afstemming over ontwikkelingen het best kan worden gerealiseerd. Het Binnenstadsteam is officieel het wijkteam Centrum. De onderwerpen die in andere wijken in het wijkteam worden besproken, worden in het Centrum voornamelijk in het WBCV overleg besproken. Het WBCV is in het Binnenstadsteam afgevaardigd.
Het WBCV organiseert ook activiteiten, bv. de buitenspeeldag, etc.
Het gebied waar het WBCV werkzaam is omvat de wijken Centrum (incl. de buurten Havenbuurt, Tuss’n Baide Daipen, Tussen Spoor en Water, Stationsbuurt en Stationspark) en plan Zuid.
Naar foto’s Buitenspeeldag woensdag 8 juni 2016 
op Parkstadveendam.nl
Promotiedag Stadsbus Veendam 25 mei 2016
Buurtbarbecue Wilhelminasingel nabij de AE-Horst in Veendam 24 jumi 2016

 

Op vrijdag 24 juni 2016 organiseerde het Wijk- en Buurtbeheer Centrum Veendam (WBCV) een gratis buurtbarbecue in de Wilhelminasingel nabij de AE-Horst voor de bewoners van de AE-Horst, Limor en de bewoners van de Beatrixstraat, Burg. Bosscherstraat en Wilhelminasingel. Ongeveer 50 bewoners hebben hier aan meegedaan.

Winkler Prins Route 2016 is nog verkrijgbaar bij het
Veenkoloniaal Museum, de gemeente Veendam en
via info@wbcv.nl